V:s svar på KRS:s enkäten 左翼党答复华联的提问

1. Varför ska alla i Sverige rösta just på ditt parti?
Vänsterpartiet vill se ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste. Vänsterpartiet vill inget mindre än allas frihet. Frihet från våld och fattigdom. Frihet från diskriminering och rasism. Frihet till våra kroppar och till vår kärlek. Frihet för barn att växa upp i trygghet och få den kunskap och det stöd som behövs för att utveckla just deras förmågor. Frihet till ett gott och meningsfullt arbetsliv med bra lön. Frihet till en värdig och innehållsrik ålderdom med rättvis pension. Frihet att leva och utvecklas i en hållbar värld. Frihet och jämlikhet är förutsättningar för varandra. Varje enskild människas frihet hänger samman med alla människors frihet. Med ett samhälle som tillåter och gör den möjlig för alla.

2. Varför ska etniska kineser rösta på ditt parti?
Av samma anledning som alla andra i Sverige ska rösta på oss. För att göra samhället mer jämlikt och rättvist för alla som lever här. 

3. Om ni vinner valet, hur ser Sverige ut om 5 år samt om 30 år? 
Vi går till val på att göra Sverige mer jämlikt och om vi skulle få makten att förändra landet kommer klyftorna i samhället att minska både på kort och på lång sik. Betydelsen av var du föds och vem dina föräldrar är kommer att spela mindre roll för dina chanser att göra vad du vill av ditt liv. Genom satsningar på välfärd och fördelning av våra gemensamma tillgångar kommer vi att kunna göra samhället mer jämlikt och rättvist.

4. Om ni vinner valet, hur ser världen ut om 5 år samt om 30 år? 
Vänsterpartiet vill se en rättvis och jämlik värld där alla människor har samma möjligheter och frihet att leva de liv de vill. För att nå dit krävs en mer rättvis och jämlik fördelning av jordens resurser och en större respekt för mänskliga rättigheter och folkrätten. Sverige är ett litet land med begränsat inflytande på världspolitiken, men vi har en viktig roll att spela när det gäller värnandet av mänskliga rättigheter och demokrati.

5. Vad tycker ni om utbyte/samarbete mellan Sverige och Kina idag? Kan det blir ännu bättre? Och hur? 
Vänsterpartiet menar att Sverige behöver vara en tydlig och konsekvent röst för de mänskliga rättigheterna i relationen med Kina. Sveriges stora ekonomiska intressen i Kina får inte innebära att vare sig Sveriges regering eller Sveriges näringsliv kompromissar med frågor om de mänskliga rättigheterna. De grova och omfattande brotten mot de mänskliga rättigheterna i diktaturen Kina måste stå högst upp på dagordningen i alla delar av Sveriges relationer med Kina.

中文翻译:邢悦

1. 为什么选民要选择你们党派? 
左翼党希望看到一个有利与所有人的瑞典,不只是为了最富有的人。左翼党最希望所有人都能得到自由。离开暴力与贫穷的自由。离开歧视与轻视的自由。拥有我们自己的身体与爱的自由。让孩子们安全的长大,并且得到专门为了发展他们能力的帮助,而且他们应该得到所需要的知识的自由。得到好的,有意义的工作和满意的工资的自由。得到丰富而有意义的老年生活和公平的养老金的自由。得到生活并成长在一个可持续发展的世界的自由。自由与公平是对于彼此的条件。每一个独立的人的自由和所有人的自由连在一起。在一个为所有人创建机会并能让他们生活的社会。

2. 为什么华人要投你们党呢?
和瑞典其他选我们的人一样。为了让社会对于每一个人来说都变得更加公平与公正。

3. 如果你们赢得大选,瑞典在未来的五年甚至三十年会是怎么样的呢?
我们竞选是为了让瑞典变得更加公平,如果我们可以得到改变国家的权利,社会中的差距将会减少,无论是短期还是长期的。你在哪里出生,你的父母是谁对于你想要在你的人生中做什么会有更小的影响。通过致力于福利和我们共同资源的分配,我们会让社会变得更加公平与公正。

4. 如果你们赢得大选,世界在未来的五年甚至三十年会是怎么样的呢? 
左翼党想要看到一个拥有着公平与公正的世界,那里每一个人都有机会和自由去拥有他(她)们想要的生活。想要达到这个目标,需要一个对地球资源更加公平与公正的分配和对人权与国际法更多的尊重。瑞典是一个小国家,因此对世界政治的影响力有限,但我们依旧在保护人权与民主上是很重要的一员。

5. 你们对于中国与瑞典今天的交流/合作是怎么看待的?可以变得更好吗?如果可以,怎么样改变呢?
左翼党认为瑞典需要继续与中国就人权问题进行清楚的交流。瑞典对于中国经济方面有很大的兴趣,不可以被利用为瑞典政府或者瑞典社会对于人权问题的妥协。那些在专政国家-中国可怕且情节严重和广泛侵犯人权的犯罪行为一定是我们最应该在瑞典与中国的关系中而讨论的。


打印   Email