M:s svar på KRS:s enkäten 温和党答复华联的提问

1. Varför ska alla i Sverige rösta just på ditt parti?

Sverige har allvarliga problem som vi måste ta tag i. Det handlar t.ex. om växande vårdköer, gängkriminalitet, sjunkande skolresultat och en integration som inte fungerar. Moderaterna vill:

 • Stärka arbetslinjen genom att sänka skatten för alla som jobbar och införa bidragstak. Det är viktigt för att t.ex. säkra resurser till välfärden.
 • Öka tryggheten. Vi vill se 10 000 fler polisanställda till 2024, höja polislönerna och att polisutbildningen ska vara betald.
 • Korta vårdköerna genom att återinföra modellen med kömiljard. För detta satsar vi tre miljarder kronor om året.
 • Ha mer kunskap i skolan – bland annat genom att utöka undervisningstiden med en timme per dag, med start i lågstadiet.

2. Varför ska etniska kineser rösta på ditt parti?

Av samma anledningar som ovan.

3. Om ni vinner valet, hur ser Sverige ut om 5 år respektive om 30 år?

 • Vår vision är ett Sverige där rättigheter, skyldigheter och möjligheter gäller lika för alla.
 • På kortare sikt handlar det om att staten måste klara av sina kärnuppgifter, t.ex. att bekämpa gängkriminaliteten.
 • På längre sikt handlar det om att skapa bättre förutsättningar för social rörlighet, främst genom att skolan rustar alla barn med goda kunskaper inför vuxenlivet och arbetslivet, samt ett gott skyddsnät för de barn som fått en tuffare start.

4. Om ni vinner valet, hur ser världen ut om 5 år respektive om 30 år?

Sverige är ett litet land. För att kunna göra skillnad och vara trovärdiga måste vi välja våra utrikespolitiska arenor och prioriteringar med stor omsorg. Vår utrikespolitik ska främja svenska intressen, svensk säkerhet och handel, men också bidra till fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Det uppnås genom diplomati i form av förhandlingar, koalitionsbyggande, konfliktlösning, konfliktförebyggande och främjandeinsatser. I en tid av ökad globalisering ska vi värna den regelbaserade världsordningen, den globala frihandeln, samt ordning och reda i världens migrationsflöden och att en rättssäker asylpolitik upprätthålls. Dagens biståndspolitik tillkom i en tid då världen såg dramatiskt annorlunda ut mot i dag, och måste därför moderniseras med tydligt resultatfokus

Vi måste slå vakt om att de gemensamma värderingar som vi värnar såsom demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi fortsätter att spridas i världen. Moderaternas politik handlar om frihet och individens rättigheter såväl i de små som i de stora sammanhangen. För oss är det självklart att svensk utrikespolitik ska vara en tydlig röst för frihet och mänskliga rättigheter runtom i världen.

Vi hoppas att vi om fem år har sett ett slut på de konflikter som nu finns runt om i världen, och att många av de miljoner människor på flykt då tryggt kan återvända hem. Vi hoppas vidare att vi har starkare internationella institutioner och en stark internationell rättsordning som bättre kan hantera problem, kriser och krig, men också skapa bättre förutsättningar för fred, demokrati, handel och stabilitet. Om 30 år hoppas vi att vi lever i hållbar värld med fred, stabilitet, frihet och där alla människor lever i öppna demokratiska samhällen och där allas mänskliga rättigheter respekteras. En värld med hållbar ekonomisk utveckling, där vi bekämpat fattigdom, där alla har tillgång till vård och skola och kan försörja sig.

5. Vad tycker ni om utbyte/samarbete mellan Sverige och Kina idag? Kan det bli ännu bättre? Och hur?

Utformningen av relationerna till Kina är i dag ett viktigt inslag i Sveriges utrikespolitik. Sverige har ett omfattande utbyte med Kina och en politisk dialog om bland annat internationella frågor och mänskliga rättigheter. Sverige har även tagit flera initiativ inom handelsfrämjande och utvecklingssamarbete. Kina är en viktig handelspartner för Sverige och vårt utbyte och handel kan stärkas ytterligare.  Vi förordar även ha ett aktivt utbyte inom kultur, utbildning och forskning inte minst inom miljöteknik, energisäkerhet och hållbar utveckling. Vi ser stora möjligheter för vidgade kontaktytor och ekonomiskt utbyte, men också några faktorer som skulle kunna försvåra relationerna på sikt; det hoppas vi kunna undvika.

 

中文翻译:王云辰

 1. 为什么所有生活在瑞典的人应该投票给温和党(M)?
  瑞典有些亟待我们解决的严重问题,比如越来越长的医疗排队,黑帮犯罪,缩水的中小学教育质量,失败的移民融合政策等。针对这些问题,M党会:
  1. 对工作劳动的人降低赋税,引入“福利天花板” (Bidragstak) 政策(译者注:此意为参加工作劳动的人才有资格享受瑞典的全部福利,以刺激以福利为生的人去积极工作为社会贡献。瑞典平均每七个在工作年龄范围内的人就有一人在以福利为生,新移民平均八年时间才有一半的人找到工作,出生在欧盟外的人失业率为瑞典本土出生的人的五倍。)这个政策可以为福利系统的正常运转提供可靠资源。
  2. 改善社会治安。我们将在2024年之前新增一万名警力,并且提高警察的工资和对加强对警察的培训。
  3. 重新引入“亿元之队”(kömiljard)政策以缩短就医排队的时间。我们将为此政策每年投入三十亿克朗。(译者注:此政策为通过对达成一定条件的绩效优秀的地方医院进行补贴从而达到增加医院效率缩短就医时间的目的。此政策从2016起被废除,原因是政府发现此政策有导致经济学中的“挤出效应”的迹象,即巨额政府财政支出会导致其对应民间投资的减少,而民间投资的萎缩则会抵消政府财政支出带来的刺激,从而被政府“挤出”。)
  4. 增加中小学教育的课业内容。比如我们会从低年级开始每天增加一小时课时。
 2. 为什么华人应该投票给M?
  理由如上所述。
 3. 如果M大选获胜,瑞典五年内和三十年内会有怎样的展望?
  我们的展望是,瑞典应当是一个权力义务机会人人平等的国家。就短期目标来说,一些核心的社会问题应该已得到解决,例如帮派犯罪。就长期目标来说,通过学校让普通孩子对成年之后的工作生活有更深入的了解和准备,对于出身贫寒或是有障碍的孩子需要提供良好的保障网,这样为社会的阶层流通创造出更好的条件。
 4. 如果M大选获胜,世界五年内和三十年内会有怎样的展望?
  瑞典是小国。为了在国际舞台中有所作为并且得到信任,我们必须慎之又慎的选择我们外交政策的发力点和优先级。我们的外交政策必须立足于瑞典的利益,安全和经济。与此同时我们将促进自由,民主和人权在世界范围内的发展。我们实现这些目的的外交手段包括双边谈判,建立联盟,解决冲突,预防冲突和推动促进。在当今日益增长的全球化背景下,我们将维护以规则为基础的世界秩序,全球自由贸易,有序的移民流动以及合法的难民庇护。现在的世界形势和我们当初制订援助政策之时已有很大不同,我们必须修改当前政策的侧重点以跟上时代发展的潮流。
  如同民主,人权和市场经济在现代社会成为大势所趋一样,我们的核心价值观也需要我们共同维护促进。温和党的主张始终关乎自由和个体权利,无论是在细微处还是大局观。对于我们来说瑞典的外交政策应当成为世界上声援自由和人权的一股坚定的力量。我们预期五年内世界上现今的冲突和麻烦会得到解决,成千上万因此背井离乡的人能够安全的返回家园。除此之外,我们将会有更强大的国际约束能力和法律体系,这将帮助我们更好的处理社会矛盾,危机和战争,同时为和平,民主,贸易和社会安定提供更好的条件。三十年后我们预期所有人都可以生活在一个和平稳定自由的世界,社会民主开放,人权得到尊重。我们将在一个可持续发展的世界中继续与贫困做斗争,病有所医,学有所教,劳有所得。
 5. 你们是如何看待目前的中瑞交流与合作的?是否有待提高?如果是,应当怎样提高?
  中瑞关系是瑞典外交的重要组成部分。瑞典将会和中国加强合作交流,并对一些诸如人权问题的方面展开政治对话。除此之外,瑞典还在推动贸易,合作发展的方面做出积极尝试。中国是瑞典的重要贸易合作伙伴,中瑞之间的贸易交流应当进一步深化。除了贸易,我们还会在文化,教育,研究领域与中国开展积极合作。我们尤其注重环保科技,能源安全以及可持续发展方面的科研交流。我们认为中瑞交流有很大机会进一步拓展,贸易进一步深化,但与此同时会有若干因素阻碍中瑞关系,我们希望能够在未来的合作中避免它们。

打印   Email