Förebyggande av spridning av det nya Coronaviruset i Sverige. Komplement till rekommendationerna från 2020-01-26 för återvändande kineser

Den nya coronavirusinfektionen rasar fortfarande i Kina. När du under de kommande veckorna lämnar epidemiskt smittade områden i Kina och kommer tillbaka Sverige måste du tänka på att minimera risken att smitta dina medmänniskor, inte minst din egen familj. Vi har fått i uppdrag av Kinesiska Riksförbundet i Sverige att skriva ett komplement till de rekommendationer som vi skrev 2020-01-26 eftersom många hemkomna kineser undrar hur de i praktiken ska hantera sina liv när de kommer tillbaka till Sverige. Detta komplement är baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer om risken för spridning av nya coronaviruset. Vi läkare, medlemmar i Kinesiska Riksförbundet i Sverige, ger här praktisk information om hur man på ett säkrare sätt ska kontakta familjemedlemmar och andra samhällsmedborgare, i synnerhet den kinesiska populationen, i Sverige, för att minimera riskerna med smittöverföring.

Här följer några korta råd:

Förebyggande av spridning av det nya Coronaviruset i Sverige. Rekommendation för återvändande kineser

Kära Vänner! 

Eftersom du kommer från ett område med hög förekomst av coronaviruspneumoni och för att minimera smittspridningen i Sverige ber vi dig läsa nedanstående rekommendationer.

Om det nya Coronaviruset, 

  • Nya coronaviruset är smittsamt och fortfarande i utbrottsfas i Kina.
  • I nuläget vet vi att nya coronavirus kan överföras från person till person via händerna, slemhinnor i munnen, näsan och ögonen, d.v.s. via beröring, hostningar och nysningar.
  • Inkubationstid är 2–14 dagar. Sjukdomen kan vara smittsamma under inkubationstiden.

Hur ska jag göra?

Medlem i

I samarbete med

Bidragstagare av

Bidragstagare av