1. Varför ska alla i Sverige rösta just på ditt parti? 
Du ska rösta på Liberalerna ifall du vill ha mer frihet över ditt eget liv. Vi är alla olika men ska ges lika chanser att lyckas i livet. Människor ska därför inte stöpas i samma formar utan ges samma förutsättningar att blomma efter egna val och preferenser. För att ge människor samma livschanser är det viktigt för Liberalerna att satsa på skola och att stötta samhällets mest utsatta. En röst på Liberalerna är därför en röst på en välfungerande skola och en integration som präglas av höga förväntningar och ökade möjligheter. 

2. Varför ska etniska kineser rösta på ditt parti?
Av samma anledning som alla andra personer som bor i Sverige. Liberalerna är ett parti som värnar om demokrati och mänskliga rättigheter, nationellt som internationellt. Vi är det enda parti i Sverige som ens nämner Kina i sitt partiprogram. Vi vill verka för att kineser i Kina ska kunna åtnjuta samma rättigheter som svenskar har i Sverige vad gäller yttrandefrihet och demokrati. Såhär skriver vi i vårt partiprogram: ” Ingen enskild händelse skulle bidra lika mycket till ökad frihet som om Kina skulle demokratiseras. ”

3. Om vinner valet, hur ser Sverige ut om 5 år respektive om 30 år? 
Sverige ska om fem år vara ett land med en skola i världsklass. Där skolan i Flen har samma förutsättningar att lyckas som skolan i Danderyd. Om fem år ska Sverige ha den europeiska valutan och ha närmat sig EU ytterligare. Om fem år ska vi ha genomfört reformer som möjliggör för fler företag att anställa så arbetslöshetsklyftan mellan utrikes födda och inrikes födda bryts.  

Om trettio år ska Sverige vara ett land där drömmar gror och uppnås. Oavsett om du heter Abdi och växer upp i Bredäng eller heter Elin och växer upp i Västra Frölunda ska du ha samma livschanser. Genom att sätta skolan först har Sverige en utbildning som möjliggör klassresor och som överbryggar ens socioekonomiska skillnader. Med ett gediget arbete med integration har arbetslöshetsskillnaden mellan inrikes och utrikes födda individer krossats vilket har lett till att invandringen har berikat Sverige och gjort landet till den ledande ekonomin i den europeiska unionen.

4. Om vinner valet, hur ser världen ut om 5 år respektive om 30 år? 
Om fem år så har Liberalernas tyngdpunkt på demokrati börjat ge effekt. Vi ger inte längre bistånd till diktatursträvande länder och vi har istället hjälpt ett flertal länder att göra stora demokratiska framsteg. EU samarbetet har fördjupats och Liberalerna har nu lyckats byta ut jordbrukssubventioner till ökade satsningar på innovation och bistånd. EU har därför varit bidragande till att ta fram mer miljösmarta bränslen och är också en humanitär stormakt för länder som gör demokratiska framsteg.

Om trettio år har Liberalerna via EU lyckats skapa global demokrati. Länder som Kina och Ryssland har äntligen blivit demokratiska.  Genom att demokrati inte är begränsat till några få länder har levnadsstandarden ökat i världen och krig utplånats. Vi kan numera lösa globala utmaningar som miljöförstöring och terrorism tillsammans. Genom globala styrmedel blir det dyrare att konsumera miljöfarliga produkter och genom frihandelsavtal över hela världen ökar välståndet. 

5. Vad tycker ni om utbyte/samarbete mellan Sverige och Kina idag? Kan det blir ännu bättre? Och hur?
Liberalerna anser att handel mellan länder är positivt då det ökar ländernas välstånd. Reglerna mellan Kina och Sverige förs mestadels via EU och Liberalerna har ingen avsikt att frångå det. För att handel ska fortsätta öka mellan länderna förutsätter det att vi har justa regler som inte skapar obalans samt att det legitimerar ett odemokratiskt styrelseskick i Kina.  

Kina och Sverige berikar varandra idag genom turism. Det försvåras emellertid genom strikta visumregler. Turistvisum mellan Kina och EU skulle gynna båda parter." 

 

中文翻译,来自华联微信公共号

1. 为什么瑞典选民应该投给自由党?
如果你想在自己的生活中获得更多的自由,你应该投票支持自由党。我们都不一样,但你我都应获得平等的人生成功机会。因此,人们不应该以相同的形式来塑造,而应根据他们自己的选择和偏好给予相同的条件来使其自由发展。为了给人们相同的生活权利,自由党认为投资学校和支持社会的弱势群体是很重要的。因此,支持自由党意味着支持建设良好学校和期冀一个融合和给予普罗大众更多的机会的未来。

2.为什么瑞典华人应该投给自由党?
出于与居住在瑞典的所有其他人一样的原因。自由党是一个在国内和国际上捍卫民主和人权的政党。我们是瑞典唯一一个在党的纲领中提到中国的党。我们希望中国的中国人在言论自由和民主方面能够享有和在这里的瑞典人一样的权利。因此,我们在党的纲领中写道:“没有任何一个事件能够比在中国民主化一样,更能体现自由!”

3.如果自由党获胜,瑞典在5年或30年内展望是?
瑞典将在五年内成为拥有一所世界一流学校的国家。在那里,弗伦(Flen)的学校与丹德里德(Danderyd)学校的环境及教学标准会相同。五年后,瑞典将使用欧元并进一步向欧盟靠近。在五年内,我们将实施改革,促使更多公司雇佣移民员工,从而缩小国内与国外出生人口在就业率上的差距。
三十年后,瑞典将成为一个梦想成长和实现的国家。在Bredäng长大的小张(原文为Albi)和在Västra Frölunda长大的艾琳一样,都将拥有相同的生活机会。
通过设立学校,瑞典的教育可以帮助实现阶级跨越,弥合社会经济差异。通过一体化的融合政策,国内外出生人口之间的失业差距会大大降低,真正实现利用移民增强瑞典实力,并促成我们成为欧盟中领先的经济体。

4.如果自由党获胜,那么5年或30年后对世界的展望是?
五年来,自由党对民主的关注开始产生影响。我们不再向独裁政权提供援助。相反,我们会帮助一些国家取得了重大的民主进步。与欧盟的合作将深化,自由党会设法用增加对创新的投资和援助支持,来取代对农业的补贴。欧盟会为开发更环保的燃料做出支持。同时欧盟也做为人道主义超级集团为进行民主化的国家提供帮助。
三十年后,自由党将借助欧盟之手,成功创造全球的民主环境。中国和俄罗斯等国家终于完成民主化。由于民主不仅限于少数几个国家,世界的普遍生活水平在提高,战争也随之消失。我们现在可以共同解决环境破坏和恐怖主义等全球性挑战。全球范围内的控制将使对环境有害的产品变得更加昂贵,而通过全球自由贸易协定,世界会更加繁荣。

5.您如何看待今天瑞典和中国之间的交流/合作?可能会更好吗?如何才能更好?
自由党认为,各国之间的贸易是积极的,它提高了各国的财富水平。中国和瑞典之间的规则大多是通过欧盟统一协定的,自由党无意放弃这一原则。但为了使各国之间的贸易继续增加,我们需要避免不平衡,使用正确的规则,并促使中国的民主法治化。
中国和瑞典如今通过旅游的交往日益紧密。然而,严格的签证规定却使其变得繁琐。中国和欧盟之间的旅游签证协议将使双方受益。

联系我们

华联秘书处 KRS Kansliet, Holländargatan 27, SE-113 59 Stockholm.  www.huaren.se,  该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。 Bankgirot Nr: 350-2382

华联会员组织:连各个协会

获得更多信息,请关注华联公共微信号