För att hjälpa oss inför riksdagsvalet har vi ställt några frågor till alla riksdagspartier.
为了帮助大家了解个党派的观点,华联发给所有国会政党的问卷如下。

 1. Varför ska alla i Sverige rösta på just ditt parti?
  为什么瑞典选民应该投贵党?
 2. Varför ska etniska kineser rösta på ditt parti?
  为什么瑞典华人应该投贵党?
 3. Om ni vinner valet, hur ser Sverige ut om 5 år respektive om 30 år?
  如果贵党获胜,5年后,30年后将是一个什么样的瑞典?
 4. Om ni vinner valet, hur ser världen ut om 5 år respektive om 30 år? 
  如果贵党获胜,5年后,30年后将是一个什么样的世界?
 5. Vad tycker ni om utbyte/samarbete mellan Sverige och Kina idag? Kan det bli ännu bättre? Och hur?
  你们对现在的中瑞交流合作有什么看法?能不能更好?怎样才能更好?

Klicka på partiet för att se svaren
点击党派的符号看答复

SD瑞民党 | M温和党 | KD基民党 | V左翼党 | C中间党 | MP环境党 | L自由党 | S社民党

联系我们

华联秘书处 KRS Kansliet, Holländargatan 27, SE-113 59 Stockholm.  www.huaren.se,  该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。 Bankgirot Nr: 350-2382

华联会员组织:连各个协会

获得更多信息,请关注华联公共微信号